Retourbeleid

U heeft het recht om binnen dertig dagen na ontvangst uw koopontvangst zonder opgaaf van reden te annuleren en aan ons te retourneren, mits het product nog ongeopend is. Wij raden u aan om voorafgaand aan de retournering contact op te nemen met onze klantenservice, zodat zij op de hoogte zijn van de retournering. Aangezien het hier om een bederfelijk product gaat, kunnen wij de annulering van geopende producten helaas niet zonder opgaaf van reden accepteren.