Choiline

Choline maakt deel uit van het vitamine B-complex en is wateroplosbaar. Choline is geen echte vitamine, omdat het in geringe hoeveelheden door het lichaam zelf aangemaakt wordt.
Choline is een van de weinige natuurlijke stoffen die in staat is de hersenbarričre te doordringen. In de hersenen produceert choline een stof die noodzakelijk is voor het goed functioneren van het geheugen.

De choline-inname is bij veel mensen marginaal omdat de bronnen waar het in voorkomt zoals lever, eidooiers, bonen, groene bladgroenten, lecithine, tarwekiemen slechts in te geringe hoeveelheden worden gegeten

Dr. Steven Zeisel van de University of North Carolina doet al jaren onderzoek naar choline. Zeisel laat voor choline zien wat genetische en epigenetische (epigenetica: studie van omkeerbare erfelijke veranderingen in de genfunctie) variatie betekent voor de dagelijkse behoefte.

Choline speelt een belangrijke rol bij: de geheugenfunctie, de leercapaciteit, bij de aanmaak van de neurotransmitter acethylcholine, bij de methylering van DNA, de spierwerking, het voorkomt leververvetting en is cruciaal bij een gezonde hersenontwikkeling van de foetus (neurogenese). Daarnaast reguleert het de homocysteine (dit geeft minder risico op o.a. hart en vaatziekten en beroerte).

Mede door de onderzoeken van Zeise, wordt choline erkend als essentiėle voedingsstof en moet ondanks het feit dat het lichaam het zelf aanmaakt in de gaten worden gehouden. Bepaalde risicogroepen moeten letten op een adequate choline inname via de voeding en desnoods bij aangetoonde tekorten onder deskundige leiding van o.a. natuurdiėtisten aangevuld worden.

De Food and Nutrition Board heeft als standpunt dat voor de ontwikkeling van de foetus en de periode van de vroegste jeugd een verhoogde choline behoefte bestaat. De dagelijks aanbevolen hoeveelheid choline voor vrouwen, zwangere en zogende moeders is respectievelijk vastgesteld op 425, 450 en 550 milligram per dag.

Er wordt aangenomen dat voldoende hoge concentraties van choline de hersenen beschermen tegen leeftijdsgerelateerde cognitieve achteruitgang en bepaalde vormen van dementie, waaronder alzheimer. De reden is mogelijk dat voldoende hoge doseringen choline neuronen, hersenvolume en neuronale transmissies kunnen bewaren. In een dubbelblinde studie werden patiënten met een vroeg stadium van dementie van het alzheimertype gedurende zes maanden met 25 gram/d fosfatidylcholine behandeld. Daarbij werden bescheiden verbeteringen gezien vergeleken met placebo op diverse geheugentests.

Het behoud van neurologische paden die gerelateerd zijn aan geheugen spelen mogelijk een rol bij de preventie van negatieve veranderingen in de fysieke vorm van de hersenen die tot alzheimer leiden. Diverse onderzoeken wijzen uit dat farmacologische hoeveelheden choline klinisch effectief kunnen zijn bij ouderen met cognitieve problemen, slecht geheugen en alzheimer in een vroeg stadium. Tevens blijkt uit onderzoek dat bij deze groep betere geheugenprestaties (visueel en verbaal) gerelateerd zijn aan een hogere inname van choline.

Witte stof hyperintensiteiten (WMH’s) komen voor bij 90 procent van alle personen met vasculaire dementie en alzheimer. Vasculaire dementie wordt gekenmerkt door het afsterven van hersengebieden ten gevolge van een verstoorde bloedtoevoer. Uit onderzoek is gebleken dat personen met een hoger gehalte aan WMH’s een significant slechtere cognitieve functie en meer hersenatrofie hebben. Onderzoek heeft aangetoond dat er een omgekeerde relatie bestaat tussen choline-inname en het volume van WMH’s: hoe meer choline werd ingenomen, hoe kleiner het volume WMH’s.

Synergisme

Dankzij zijn stimulerende effect op de hersenfunctie vormt choline een goede synergistische combinatie met DHA en andere omega-3-vetzuren. Op het gebied van de homocysteïnestofwisseling gaat choline een goede samenwerking aan met de vitamines B6, B12 en foliumzuur.