Bacopa Monnieri

De geneeskracht van bacopa is velerlei maar in de moderne fytotherapie wordt de plant het meest aangewend bij geheugenproblemen, dementie en Alzheimer.

Bacopa werkt met name stimulerend en beschermend voor het hersenweefsel. Het cholinerge systeem en de hippocampus worden door deze plant beschermd. Hierdoor wordt het door fytotherapeuten en natuurgeneeskundigen aangewend bij de volgende indicaties:

  • Geugenproblemen,
  • Concentratiestoornissen,
  • Verminderd aanleervermogen,
  • Seniele dementie,
  • Ziekte van Alzheimer,

Bacopa wordt in de Ayurveda meestal Brahmi genoemd. Het woord Brahmi is afgeleid van Brahman; Sanskriet voor ‘wijsheid’ of ‘zuiver bewustzijn’. Behalve een uitstekend middel voor het verbeteren van het intellect, ondersteunt Bacopa meditatie. Bacopa versterkt de denkkracht en wordt wel een anti-aging preparaat voor de hersenen genoemd.

Volgend ingrediënt – Ginkgo Biloba